Comité 2017/2018
President Fernand Bartemes
Vize-Presidentin Martine Klein
Sekretär Claude Glesener
Sekretär adjoint Marc Mersch
Keessier Raju Pant
Keessier adjoint Marianne Degregori
Delegéiert USMVL Fernand Bartemes a Marianne Degregori
Resp. Musekschoul Marianne Degregori